PRZEŁOŻENI WYŻSI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

PRZEŁOŻENI GENERALNI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

1. o. Piotr Semenenko CR     (1842-1845), (1873-1886)
2. o. Hieronim Kajsiewicz CR (1845-1848), (1854-1873)
3. o. Józef Hube CR               (1848-1854)
4. o. Walerian Przewłocki CR (1886-1895)
5. o. Paweł Smolikowski CR  (1895-1905)
6. o. Jan Kasprzycki CR         (1905-1920)
7. o. Władysław Zapała CR    (1920-1926)
8. o. Jakub Jagałła CR          (1926-1932)
9. o. Michael Jaglowicz CR   (1932-1943)
10.  o. Władysław Kwiatkowski CR (1943-1947)
11.  o. John Mix CR               (1947-1959)
12.  o. Alphons Eicheldinger CR (1959-1965)
13.  o. Hubert Gehl CR           (1965-1969)
14.  o. Józef Obuchowski CR (1969-1975)
15.  o. Tadeusz Kaszuba CR  (1975-1981)
16.  o. Robert Kurtz CR          (1981-1993)
17.  o. Sutherland MacDonald CR (1993-2005)
18.  o. Norbert Raszeja CR     (2005-2011)
19.  o. Bernard Hylla CR         (2011-2017)
20.  o. Paul Voisin CR             (2017- )

PROWINCJAŁOWIE POLSKIEJ PROWINCJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

REKTORZY KOŚCIOŁA I OŚRODKA REKOLEKCYJNO-WCZASOWEGO

Ks. Jakub Kukliński CR

Ks. Jakub Kukliński CR (1930 - +11.07.1946) = budowniczy kościoła i domu wypoczynkowego zmartwychwstańców w Dębkach (23.06.1935)

Ks. Bolesław Wośko CR

Ks. Bolesław Wośko CR (1930 - +17.07.1947) = zmiennik ks. Kuklińskiego

Ks. Ignacy Grzybowski CR

Ks. Ignacy Grzybowski CR (1951-1968) +22.04.1969

Ks. Leonard Bandosz CR

Ks. Leonard Bandosz CR (1969) +5.07.2011

Ks. Witold Hryniewicki CR

Ks. Witold Hryniewicki CR (1970) +11.01.2011

Ks. Józef Gruca CR

Ks. Józef Gruca CR (12.06.1971-1973) +12.01.1993

Ks. Tadeusz Świtek CR

Ks. Tadeusz Świtek CR (1973-1974) +30.09.1997

Ks. Władysław Piaskowski CR

Ks. Władysław Piaskowski CR (10.04.1975-30.06.0979) +1.01.2009 = jako pierwszy CR zamieszkał w Dębkach na stałe (8.12.1975)

Ks. Stanisław Suwała CR

Ks. Stanisław Suwała CR (15.06.1979-20.08.1981) = rozpoczął budowę drugiego domu; (+ 5.03.2016)

Ks. Henryk Dudzik CR

Ks. Henryk Dudzik CR (21.08-28.08.1981)

Ks. Wiesław Langner CR

Ks. Wiesław Langner CR (29.08.1981-31.01.1986) +19.03.2006 = kończy budowę drugiego domu (30.05.1983)

Ks. Lucjan Krawiec CR

Ks.Lucjan Krawiec CR (1.02.1986-31.08.1998)

Ks. Stefan Kasprzyk CR

Ks. Stefan Kasprzyk CR (1.09.1998-27.08.2001) +13.07.2002 = rozpoczął starania o budowę trzeciego domu

Ks. Henryk Rojek CR

Ks. Henryk Rojek CR (28.08.2001-31.08.2008) = budowniczy trzeciego domu (rozpoczęcie: 3.02.2003; poświęcenie: 26.04.2004)

Ks. Ryszard Burda CR

Ks. Ryszard Burda CR (1.09.2008 - )

PROTOPLAŚCI DĘBEK

 prof. Antoni Tomasz Jurasz

Prof. Antoni Tomasz Jurasz (junior), prof. chirurgii - urodził się 11.02.1882 roku a zmarł 20.09.1961 roku. Wspólnie z prof. Wrzoskiem, z którym znali się z Poznania, byli miłośnikami Dębek. Antoni kupił w Dębkach dużą działkę, którą odziedziczyła rodzina.

Antoni Stanisław Jurasz profesor laryngologii (ojciec Antoniego) nazywany był seniorem.

prof. Adam Wrzosek

Prof. med. Adam Wrzosek "PATRIARCHA DĘBEK" (ur. 6.05.1889,zm. 26.02.1965 ) = odkrywca, miłośnik i propagator Dębek (pochowany jest w Poznaniu na cmentarzu junikowskim).

Maria Wrzosek (+21.06.1952), żona Adama Wrzoska - bardzo religijna osoba; dzięki jej wysiłkom powstało w Dębkach duszpasterstwo Zmartwychwstańców (wcześniej niż wybudowano kościół).

BRACIA WSPÓŁPRACOWNICY

br. Jan Tyrałła CR

Br. Jan Tyrałła CR (1930) +15.10.1958 = pomagał w prowadzeniu obozów dla ministrantów

br. Piotr Skórski CR

Br. Piotr Skórski CR (1948) + 4.05.1982

br. Klemens Kłosowski CR

Br. Klemens Kłosowski CR (1962-1976)

br. Bronisław Piaskowski CR

Br. Bronisław Piaskowski CR (1977-31-08.1981) +7.03.1993 = mieszkał w Dębkach

KAPŁANI WSPÓŁPRACOWNICY

ks. Józef Łaniak CR

Ks. Józef Łaniak CR (1979)

ks. Zygmunt Tkaczyk CR

Ks. Zygmunt Tkaczyk CR (6.05.1980- +27.02.1987, Dębki)

ks. Jerzy Jedynak CR

Ks. Jerzy Jedynak CR (1993) +13.11.2005

ks. Bogusław Borzyszkowski CR

Ks. Bogusław Borzyszkowski CR (1.09.2008 - + 31.07.2019, Puckie Hospicjum)

DUSZPASTERZE WAKACYJNI

ks. Stefan Duda CR

Ks. Stefan Duda CR - pierwszy tzw. "duszpasterz wakacyjny"

ks. Stefan Koperek CR

Ks. Stefan Koperek CR

ks. Gerard Janikowski CR

Ks. Gerard Janikowski CR

ks. Marek Kabsz CR

Ks. Marek Kabsz CR (+ 4.10.2019)

ks. Adam Piasecka CR

Ks. Adam Piasecki CR (+ 29.06.2020)

ks. Andrzej Napiecek CR

Ks. Andrzej Napiecek CR

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ks. Kazimierz Wójtowicz CR