PRZEŁOŻENI WYŻSI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

PRZEŁOŻENI GENERALNI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

1. o. Piotr Semenenko CR     (1842-1845), (1873-1886)
2. o. Hieronim Kajsiewicz CR (1845-1848), (1854-1873)
3. o. Józef Hube CR               (1848-1854)
4. o. Walerian Przewłocki CR (1886-1895)
5. o. Paweł Smolikowski CR  (1895-1905)
6. o. Jan Kasprzycki CR         (1905-1920)
7. o. Władysław Zapała CR    (1920-1926)
8. o. Jakub Jagałła CR          (1926-1932)
9. o. Michael Jaglowicz CR   (1932-1943)
10.  o. Władysław Kwiatkowski CR (1943-1947)
11.  o. John Mix CR               (1947-1959)
12.  o. Alphons Eicheldinger CR (1959-1965)
13.  o. Hubert Gehl CR           (1965-1969)
14.  o. Józef Obuchowski CR (1969-1975)
15.  o. Tadeusz Kaszuba CR  (1975-1981)
16.  o. Robert Kurtz CR          (1981-1993)
17.  o. Sutherland MacDonald CR (1993-2005)
18.  o. Norbert Raszeja CR     (2005-2011)
19.  o. Bernard Hylla CR         (2011-2017)
20.  o. Paul Voisin CR             (2017- )

PROWINCJAŁOWIE POLSKIEJ PROWINCJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

REKTORZY KOŚCIOŁA I OŚRODKA REKOLEKCYJNO-WCZASOWEGO

Ks. Jakub Kukliński CR

Ks. Jakub Kukliński CR (1930 - +11.07.1946) = budowniczy kościoła i domu wypoczynkowego zmartwychwstańców w Dębkach (23.06.1935)

Ks. Bolesław Wośko CR

Ks. Bolesław Wośko CR (1930 - +17.07.1947) = zmiennik ks. Kuklińskiego

Ks. Ignacy Grzybowski CR

Ks. Ignacy Grzybowski CR (1951-1968) +22.04.1969

Ks. Leonard Bandosz CR

Ks. Leonard Bandosz CR (1969) +5.07.2011

Ks. Witold Hryniewicki CR

Ks. Witold Hryniewicki CR (1970) +11.01.2011

Ks. Józef Gruca CR

Ks. Józef Gruca CR (12.06.1971-1973) +12.01.1993

Ks. Tadeusz Świtek CR

Ks. Tadeusz Świtek CR (1973-1974) +30.09.1997

Ks. Władysław Piaskowski CR

Ks. Władysław Piaskowski CR (10.04.1975-30.06.0979) +1.01.2009 = jako pierwszy CR zamieszkał w Dębkach na stałe (8.12.1975)

Ks. Stanisław Suwała CR

Ks. Stanisław Suwała CR (15.06.1979-20.08.1981) = rozpoczął budowę drugiego domu

Ks. Henryk Dudzik CR

Ks. Henryk Dudzik CR (21.08-28.08.1981)

Ks. Wiesław Langner CR

Ks. Wiesław Langner CR (29.08.1981-31.01.1986) +19.03.2006 = kończy budowę drugiego domu (30.05.1983)

Ks. Lucjan Krawiec CR

Ks.Lucjan Krawiec CR (1.02.1986-31.08.1998)

Ks. Stefan Kasprzyk CR

Ks. Stefan Kasprzyk CR (1.09.1998-27.08.2001) +13.07.2002 = rozpoczął starania o budowę trzeciego domu

Ks. Henryk Rojek CR

Ks. Henryk Rojek CR (28.08.2001-31.08.2008) = budowniczy trzeciego domu (rozpoczęcie: 3.02.2003; poświęcenie: 26.04.2004)

Ks. Ryszard Burda CR

Ks. Ryszard Burda CR (1.09.2008 - )

PROTOPLAŚCI DĘBEK

 prof. Antoni Tomasz Jurasz

Prof. Antoni Tomasz Jurasz (junior), prof. chirurgii - urodził się 11.02.1882 roku a zmarł 20.09.1961 roku. Wspólnie z prof. Wrzoskiem, z którym znali się z Poznania, byli miłośnikami Dębek. Antoni kupił w Dębkach dużą działkę, którą odziedziczyła rodzina.

Antoni Stanisław Jurasz profesor laryngologii (ojciec Antoniego) nazywany był seniorem.

prof. Adam Wrzosek

Prof. med. Adam Wrzosek "PATRIARCHA DĘBEK" (ur. 6.05.1889,zm. 26.02.1965 ) = odkrywca, miłośnik i propagator Dębek (pochowany jest w Poznaniu na cmentarzu junikowskim).

Maria Wrzosek (+21.06.1952), żona Adama Wrzoska - bardzo religijna osoba; dzięki jej wysiłkom powstało w Dębkach duszpasterstwo Zmartwychwstańców (wcześniej niż wybudowano kościół).

BRACIA WSPÓŁPRACOWNICY

br. Jan Tyrałła CR

Br. Jan Tyrałła CR (1930) +15.10.1958 = pomagał w prowadzeniu obozów dla ministrantów

br. Piotr Skórski CR

Br. Piotr Skórski CR (1948) +

br. Klemens Kłosowski CR

Br. Klemens Kłosowski CR (1962-1976)

br. Bronisław Piaskowski CR

Br. Bronisław Piaskowski CR (1977-31-08.1981) +7.03.1993 = mieszkał w Dębkach

KAPŁANI WSPÓŁPRACOWNICY

ks. Józef Łaniak CR

Ks. Józef Łaniak CR (1979)

ks. Zygmunt Tkaczyk CR

Ks. Zygmunt Tkaczyk CR (6.05.1980- +27.02.1987, Dębki)

ks. Jerzy Jedynak CR

Ks. Jerzy Jedynak CR (1993) +13.11.2005

ks. Bogusław Borzyszkowski CR

Ks. Bogusław Borzyszkowski CR (1.09.2008 - + 31.07.2019, Puckie Hospicjum)

DUSZPASTERZE WAKACYJNI

ks. Stefan Duda CR

Ks. Stefan Duda CR - pierwszy tzw. "duszpasterz wakacyjny"

ks. Stefan Koperek CR

Ks. Stefan Koperek CR

ks. Gerard Janikowski CR

Ks. Gerard Janikowski CR

ks. Marek Kabsz CR

Ks. Marek Kabsz CR

ks. Adam Piasecka CR

Ks. Adam Piasecki CR

ks. Andrzej Napiecek CR

Ks. Andrzej Napiecek CR

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ks. Kazimierz Wójtowicz CR