OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSKIEJ PROWINCJI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Rekolekcje i wypoczynek

PREWENCJA I POMOC OFIAROM PRZEMOCY SEKSUALNEJ

 


KONTAKT (w sprawach prewencji i ochrony małoletnich):

Delegat Prowincjała ds. Ochrony Nieletnich
i Niezaradnych dla Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców:

ks. Ryszard Burda CR
ul. Zakonna 10
84-110 Krokowa
tel.: +48 795 476 365
e-mail: delegat@xcr.pl 

 

INNE:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ:

tel.: +48 668 928 431; 694 485 564
mail: opopp@caritas.gda.pl 

Telefon zaufania „Zranieni w Kościele”

800 280 900 - wtorek w godz. 19:00-22:00

„Niebieska Linia” PARPA

800 120 002 – czynny całą dobę

Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości)

222 309 900 - całodobowy

Fundacja „Feminoteka”

888 88 33 88 - od pon. do piątku
w godzinach 8:00-20:00.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
F
undacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 111 - całodobowy
www.fdds.pl

Policja – 997, 112

Aplikacja „Twój Parasol”

Umożliwia ona również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

Aplikacja „Twój Parasol” działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR.

Dostępna jest też na stronie internetowej:

www.twojparasol.com

 

DOKUMENTY KOŚCIOŁA DOTYCZĄCE OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY (w opracowaniu)

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

DOKUMENTY ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

DOKUMENTY INNE