LITURGIA W DĘBKACH (ZMARTWYCHWSTAŃCY) - UL. ZAKONNA 10

 

================================

 

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO (2016/2017):
 

"IDŹCIE I GŁOŚCIE"

 

==============================================

0 K R E S    L I T U R G I C Z N Y
(PAŹDZIERNIK - 2017)

 

NIEDZIELA: 9:00, 11:00 (po Mszy RÓŻANIEC)

DNI POWSZEDNIE: 17:00 (po Mszy RÓŻANIEC)
 

==============================================

RÓŻANIEC DO GRANIC (7.10.2017)
ŻARNOWIEC - 11:00 (MSZA ŚW.)
PLAŻA - 14:00 (RÓŻANIEC)

NIECH NIKOGO NIE ZABRAKNIE !!!
 

==============================================

(LISTOPAD - 2017)
 

 1.11 - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 8:00 .
 2.11 - WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - 8:00 .

 OKTAWA MODLITW ZA ZMARŁYCH - ODPUST W INT. ZMARŁYCH .


NIEDZIELA: 10:00 (po Mszy MODLITWA ZA ZMARŁYCH)

DNI POWSZEDNIE: 17:00 (po Mszy MODLITWA ZA ZMARŁYCH)

==============================================

„Cisza jest drogą Boga. On sam przyszedł do nas w ciszy. Jeśli chcemy Go spotkać musimy się nauczyć ciszy. Również księża muszą się nauczyć milczeć. Bo kiedy idziemy na Mszę od początku do końca słyszymy tylko kapłana, który mówi na okrągło. Nie zostawia Bogu czasu, aby to On mógł przemówić do ludzi. A potem ludzie wychodzą z kościoła, lecz z kim się tam spotkali, z Bogiem czy ze sobą nawzajem? Bo w kościele nie przyjmuje się już nawet postawy, która by wyrażała to, że stoimy wobec Boga... cisza jest walką. Aby ją wygrać, trzeba się zmagać, najpierw z samym sobą, z naszą żądzą zgiełku. Bo hałas pozwala nam pozostać na powierzchni, nie wchodzić w głębię. Tę walkę o ciszę trzeba podejmować każdego dnia, bo każdego dnia musimy się pytać o drogę, a zna ją tylko Chrystus, którego nie spotkamy pośród zgiełku. Pomyślmy o Jego cichej obecności w tabernakulum i podczas Eucharystii. Przychodzi w ciszy pod postaciami chleba i wina. Tylko wiara pozwala nam rozpoznać Jego realną obecność” – powiedział Radiu RCF kard. Sarah.

 

 

zmartwychwstańcy z Dębek

 

KLIMATY ŚLUBNE KOŚCIOŁA W DĘBKACH