LITURGIA W DĘBKACH (ZMARTWYCHWSTAŃCY) - UL. ZAKONNA 10

 

 

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO (2017/2018):
 

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

==============================================

0 K R E S    L I T U R G I C Z N Y

==============================================

WIELKI POST 2018 ROKU

N I E D Z I E L A

EUCHARYSTIA = 10:00
GORZKIE ŻALE = 10:50
==============================================

DNI POWSZEDNIE: 17:00

PIĄTEK (DROGA KRZYŻOWA I MSZA ŚW.) = 17:00

==============================================

 

zmartwychwstańcy z Dębek

 

 

KLIMATY ŚLUBNE KOŚCIOŁA W DĘBKACH