LITURGIA W DĘBKACH (ZMARTWYCHWSTAŃCY) - UL. ZAKONNA 10

 

 

TEMAT ROKU DUSZPASTERSKIEGO (2017/2018):
 

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

==============================================

0 K R E S    L I T U R G I C Z N Y

==============================================

 

==============================================

 

OKRES WIELKANOCNY - MAJ / CZERWIEC 2018

 

NIEDZIELA: 9:00, 11:00 (+nabożeństwo)   = EUCHARYSTIA

DNI POWSZEDNIE: 18:00   = EUCHARYSTIA (+nabożeństwo)

 

==============================================

 

zmartwychwstańcy z Dębek

 

 

KLIMATY ŚLUBNE KOŚCIOŁA W DĘBKACH