LITURGIA W OŚRODKU REKOLEKCYJNO-WCZASOWYM W DĘBKACH

LITURGIA W OŚRODKU REKOLEKCYJNO-WCZASOWYM W DĘBKACH (ZMARTWYCHWSTAŃCY) - UL. ZAKONNA 10

 

TEMAT CYKLU DUSZPASTERSKIEGO:
 

EUCHARYSTIA

DAREM ŻYCIA

 

==============================================

0 K R E S    L I T U R G I C Z N Y

 Temat ROKU 2021: ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY 

 Temat ROKU 2022:  POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

==============================================

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
PATRONA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

================================================================

PORZĄDEK LITURGII W KOŚCIELE MB CZĘSTOCHOWSKIEJ W DĘBKACH 
=============================================================================

 

==============================================

       A D W E N T  2021                                                                                      

NIEDZIELA:
7:40 = Jutrznia
8:00 = MSZA ŚW.
9:40 = Godzinki o NPNMP
10:00 = MSZA ŚW.
 

DNI POWSZEDNIE:
7:40 = Godzinki o NPNMP
8:00 = RORATY o NMP

==============================================


PORZĄDEK MSZY ŚW. W KROKOWEJ (możliwa zmiana w wakacje)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA = 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00;

DNI POWSZEDNIE = 6:30, 18:00.

================================================================

 

PORZĄDEK MSZY ŚW. W ŻARNOWCU (możliwa zmiana w wakacje)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA = 7:30, 9:00, 11:00, 16:00 (19:00);
DNI POWSZEDNIE = 8:00, 18:00 (17:00).

==============================================

Intencje mszalne można zamówić w zakrystii po mszy św., telefonicznie (604 197 203) lub e-mailem (burda@xcr.pl).

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

==============================================

 

Zmartwychwstańcy z Dębek

 

 

Wprowadzenie

Nowenna ta ma podwójny cel: zapoznać z życiem i działalnością, a przede wszystkim duchowością Sługi Bożego Księdza Pawła Smolikowskiego, a następnie zachęcić do gorliwej modlitwy do Boga Wszechmogącego przez jego wstawiennictwo, aby w ten sposób wyprosić ów konieczny znak z nieba, np. cudowne uzdrowienie potwierdzone następnie przez specjalistyczną komisję lekarską, abyśmy mogli wielbić Boga za dar beatyfikacji właśnie tego wyjątkowego Zmartwychwstańca.

Pierwszym takim ważnym momentem, przybliżającym ów akt beatyfikacji, jest podpisanie przez papieża Franciszka w dniu 19.12. 2017 r. dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Księdza Pawła Smolikowskiego CR. Z tej racji sprawowana była w dniu 11.02.2018 r. dziękczynna Liturgia Eucharystyczna w odnowionym kościele przy ul. Łobzowskiej 10, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Liturgii mszalnej przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, homilię wygłosił ks. Kazimierz Wójtowicz CR. W tym wielkim dziękczynieniu brała udział liczna grupa przedstawicieli Polskiej Prowincji z jej Prowincjałem, o. Krzysztofem Swółem CR.

Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiedzając w swoim czasie Dom Generalny Zmartwychwstańców w Rzymie, wyraził gorące pragnienie, by doszło jak najrychlej do beatyfikacji Księdza Pawła. Ten Papież-Polak dokonał setki kanonizacji i beatyfikacji, w tym jakże wielu Polek i Polaków. W czasie zaborów, w których żył Sługa Boży Ojciec Paweł, kult polskich świętych był ograniczany czy wręcz likwidowany. Nawet były dyplomatyczne starania Moskwy w Watykanie, aby wykreślić polskich świętych z kalendarza Kościoła. Każdy wróg narodu wie, że święci to kwiat kultury ducha, że to wychowawcy szlachectwa, człowieczeństwa, wiernego małżeństwa, kochającej się rodziny, to oni właśnie prowadzą naród do prawdziwej wolności, opartej na duchowej wolności od zła, grzechu i nienawiści. To oni byli tymi mistrzami, którzy uczyli umiłowania Ojczyzny aż do przelania krwi.

Toteż tak bardzo zależało Ojcu Świętemu, abyśmy patrząc na świętych, uświadamiali sobie to podstawowe powołanie do szlachectwa życia, do świętości. Oto w Starym Sączu w homilii kanonizacyjnej św. Kingi wołał: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”.

Niech zatem temu zadaniu służy i ta „Nowenna modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Pawła Smolikowskiego CR”.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

KLIMATY ŚLUBNE KOŚCIOŁA W DĘBKACH