IDŹCIE I GŁOŚCIE - JESTEŚCIE POSŁANI !!!


Proces formacji rozpoczyna się od odpowiedzi poszczególnego kandydata na wezwanie Chrystusa do osobistego naśladowania Jego życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie przez życie w naszym Zgromadzeniu. Podobnie jak Samuel, który usłyszawszy po raz pierwszy wezwanie Pana nie wiedział, kto do niego mówi i czego od niego wymaga, tak i każdy, kto rozpoczyna życie zakonne, potrzebuje pomocy, żeby mógł pojąć naturę, godność i doniosłość swego powołania. Ponieważ rzeczywistość tego powołania jest podstawą całej formacji, kierownicy muszą w imieniu Zgromadzenia rozpoznawać i potwierdzać jego obecność. Dobra wola kandydata nie wystarcza. Zgromadzenie wierzy, że słowa Chrystusa skierowane poprzez chrzest do wszystkich chrześcijan: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" (J 15,16), są równie prawdziwe w odniesieniu do powołania zakonnego w Zgromadzeniu (Konstytucje Zmartwychwstańców, 147).

Na każdym Zmartwychwstańcu spoczywa poważny obowiązek oraz odpowiedzialność za popieranie i rozwój powołań do Zgromadzenia... Zgromadzenie ma prawo rozpowszechniania wiadomości o sobie celem budzenia powołań i poszukiwania kandydatów (KCR, 169).


W tej zakładce pojawiać się będą treści związane z szeroko pojętą tematyką wychowania i formacji na różnych etapach rozwoju: ludzkiego, chrześcijańskiego czy zakonnego; indywidualnego i wspólnotowego; rodzinnego i eklezjalnego.


ZAPRASZAM DO ZAANGAŻOWANEJ TROSKI O ROZWÓJ CZŁOWIEKA NA FUNDAMENCIE CHRZTU,
NAUKI EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA, KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
I DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (CR)

 

powołanie, modlitwa

MODLITWA O ROZEZNANIE DROGI ŻYCIA

 

Boże, przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia
- pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego sposobił jeszcze w łonie matki.
Chcę być Ci posłusznym we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.

Amen.